+420 602 589 841
Po-Pá 7:30 - 16:30
+420 602 589 841 Po-Pá 7:30 - 16:30

Soutěž

PODMÍNKY SOUTĚŽE O TABLET LENOVO YOGA 3

1. Organizátor a pořadatel soutěže
HL system, s. r. o., Všechromy 77, 251 63 Strančice, IČO: 26768330, DIČ: CZ26768330, dále jen „organizátor“

2. Podmínky účasti v soutěži 
Soutěžícím se může stát každý příjemce informační kartičky s informacemi o konání soutěže, dále jen “karta” starší 18-ti let s trvalým pobytem na území ČR.

3. Mechanismus soutěže 
Každý účastník soutěž, příjemce karty, musí řádně vyplnit naší kartu, tzn. označit rozdíly mezi obrázky a řádně a čitelně vyplnit kontakt. Poté musí kartu naskenovat či vyfotit a zaslat do stanoveného data 30. března na email: soutez@hlsystem.cz. Po ukončení soutěže bude ze všech správných odpovědí vylosovaný výherce Tabletu Lenovo Yoga 3.

4. Losování, výhra a platnost soutěže
Soutěž bude probíhat od 10. března do 30. března. Správně vyplněná karta musí být zaslána na email: soutez@hlsystem.cz nejpozději do 30. března. Slosovací kolo proběhne 7. dubna, kdy z karet se správně zakroužkovanými rozdíly a řádně vyplněných kontaktem, vylosujeme výherce tabletu Lenovo Yoga 3. Vylosování bude probíhat v sídle organizátora za přítomnosti 3 zvolených zástupců organizátora, kteří budou svým čestným prohlášením ručit za správnost průběhu vylosování výherce.

5. Výhra a její předání 
Vylosovaný výherce bude kontaktován 7. dubna, tedy ihned po vylosování, na uvedený email a telefon, který zadal při vyplňování karty a výhra mu bude v co nejkratším termínu předána (dle domluvy s výhercem). Výherce souhlasí s pořízením fotografií a záznamu při předání výhry, které poslouží pro prezentaci výsledků soutěže.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů 
Účastí v soutěži uděluje soutěžící organizátorovi soutěže se sídlem Všechromy 77, 251 63 Strančice, IČO: 26768330 až do odvolání, nejméně však na dobu 2 let, svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů sdělených organizátorovi soutěže v rámci soutěže, a to za účelem realizace soutěže a za účelem realizace dalších marketingových akcí organizátora soutěže, tj. zejména k průzkumu trhu, jeho analýz, organizování dalších akcí a k nabízení výrobků a služeb. Účastník bere na vědomí, že má práva dle §11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese organizátora odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže. Účastník soutěže má právo přístupu k poskytnutým osobním údajům, jakož i právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zjistí-li, že při zpracování údajů došlo k porušení povinností organizátora soutěže. Údaje poskytnuté účastníkem soutěže mohou kromě organizátora soutěže zpracovávat další osoby pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zpracování údajů k marketingovým účelům. Zpracovávané údaje budou zpřístupněny organizátorovi soutěže a osobám jinak zúčastněných na realizaci soutěže či jiných marketingových akcích organizátora soutěže.